Rekisteriseloste

Rekisteriseloste (henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen)

1. Rekisterinpitäjä

BioRex Cinemas Oy
Y-tunnus: 1745591-7
Postiosoite: Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Sähköposti: tietosuoja@biorex.fi

3. Rekisterin nimi

BioRex Cinemas Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Bio Rexin ja sen kanssa kulloinkin samaan ketjuun kuuluvan yhtiön palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, etämyyntiin, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Bio Rexin kanssa samaan ketjuun kuuluvan yhtiön yhteistyökumppanin mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta kuitenkaan asiakkaan henkilötietoja.

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)

  • Yhteystiedot
  • Ikä/syntymäaika
  • Sukupuoli
  • Tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot
  • Laskutustiedot
  • Jakelutiedot
  • Asiakkaan antamat profilointitiedot ja asiakaspalautetiedot
  • Mahdollinen mainonnanestotieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse,  internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta Bio Rex Cinemas Oy:n ulkopuolelle ilmoittamatta siitä erikseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään riittävästi vartioituina.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti postitse BioRex Cinemas Oy:lle. BioRex oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä BioRex Cinemas Oy:n asiakaspalveluun tiedon korjaamiseksi.