Reklam på den Vita Duken

Undersökningar visar att bioreklam är effektiv!

Utöver filmupplevelsen har man också möjlighet att visa slagkraftig reklam på den vita duken. Bioreklam kan förverkligas på lokal nivå, riktas till vissa, skilt utvalda orter eller genomföras riksomfattande. Det är också möjligt att specificera reklamens målgrupp med hjälp av filmkategorier (familjefilmer, actionfilmer osv.)

Varför välja en vita duken?

”Undersökningar visar att bioreklam förbättrar annonsörens image vad gäller kvalitet och stil samt förhöjer dennes exklusivitet. En konsument som har sett bioreklam upplever också att annan reklam är mer positiv. Enligt undersökningar har bioreklam en stark inverkan på preferenser vid inköp.”

Källa från: Finnkino Media

Ta kontakt!

Finnkino Media svarar för BioRex bioreklam. Om du vill göra reklam för någon produkt, tjänst och/eller ditt företag på den vita duken ta kontakt med Finnkino Media:

Finnkino Oy
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki

Finnkino Medias fullständiga kontaktuppgifter hittar du på Finnkino Medias egen webbplats.