Dataskyddsförordningen och kakor

Om dataskyddsförordningen och kakor (cookies)

Vad innebär GDPR?

GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning, en förkortning av General Data Protection Regulation.

Vad är GDPR?

GDPR (EU-förordning 2016/679) är en förordning med vilken Europaparlamentet, Europeiska Unionens råd och Europeiska kommissionen strävar efter att förstärka och harmonisera dataskyddet för alla EU-medborgare. Med den nya dataskyddsförordningen har individerna allt bättre möjligheter att hantera sina kunduppgifter.

När träder GDPR i kraft?

Den nya dataskyddslagen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Definition av GDPR

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är en lagstadgad förordning avseende insamling av personuppgifter om EU-medborgare. Grundtanken bakom GDPR är att ge individerna allt flera möjligheter att kontrollera behandlingen av sina personuppgifter. Genom förordningen underlättas individernas rättigheter att kontrollera sina uppgifter på många sätt – rätten till information ombesörjs i regel genom en dataskyddsbeskrivning. Rätten att hantera uppgifter ger individerna möjlighet att få insyn i sina uppgifter. Det innebär att den part som hanterar uppgifterna ska på begäran ge individen uppgifterna om hen.

Vad ändras när GDPR träder i kraft?

Som kund hos BioRex har du möjlighet att begära om att få dina personliga kunduppgifter via vårt kundserviceformulär. Om du begär en sammanfattning av dina kunduppgifter skickar vi dem till dig som en e-postbilaga senast inom 30 dagar från begäran. Om du vill kan du också be oss att radera din kundrelation. Då raderas alla dina personliga uppgifter i vårt kundsystem. Som registrerad kund kan du även granska och redigera dina kunduppgifter genom att logga in i vår e-tjänst med dina personliga användarkoder.

Hur behandlas kunduppgifterna hos BioRex?

Våra kunders integritet och en säker behandling av kunduppgifter är viktiga för oss. Kunduppgifterna behandlas vid respektive tidpunkt endast av de personer som behöver det i sitt arbete. Exempel på behandlingen av kundernas uppgifter är hantering av bokningar, uppdatering av kundens lösenord på begäran, återbetalning av pengar till kundens konto i samband med felaktig debitering m.m.

Kunduppgifterna behandlas endast inom BioRex och de lämnas inte ut till tredje parter.

Vad är kakor?

Kakor eller cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens apparat. Kakor används till exempel när man vill bevara uppgifter om användaren när denna går från en sida till en annan i en internettjänst. Kakor kan lagras permanent på användarens apparat (stored cookies) eller alternativt raderas efter användningen av tjänsten.

Med hjälp av kakor kan man samla in information om bland annat användarens IP-adress, klockslag, sidor som användaren besökt, typ av webbläsare eller till exempel från vilken adress användaren kom till webbplatsen i fråga.

Avsikten med de kakor som vi använder på vår webbplats är att förbättra användarupplevelsen, påskynda webbplatsen och till exempel möjliggöra inköp.

Exempel på kakor som vi använder:

  • Kakor som möjliggör varukorgsfunktionen
  • Kakor som möjliggör betalningsprocessen
  • Kakor som fastställer om du är inloggad eller inte
  • Kakor som kommer ihåg ditt lösenord

Du kan när som helst avaktivera kakorna i din webbläsares inställningar. Det leder dock i regel till att också vissa funktioner och egenskaper avaktiveras på webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du accepterar användningen av kakor.