Returnering eller byte av köpta biljetter

Returnering  av köpta biljetter

Ifall Kunden redan hunnit köpa biljetteroch vill returnera eller byta ut dem t.ex. pga. sjukdom eller förändringar i tidtabellen, ska biljetterna returneras till BioRex-biografens (till vilken biljetterna är köpta) biljettkassa senast 30 minuter innan den valda föreställningen börjar. Oreturnerade biljetter ersätts inte i efterskott.

Byte av köpta biljetter

Ifall kunden vill byta biljetterna till en annan dag eller föreställningstid, ska de ursprungliga biljetterna returneras till BioRex-biografens (till vilken biljetterna är köpta) biljettkassa senast 30 minuter innan den valda föreställningen börjar. Oreturnerade biljetter ersätts inte i efterskott.