Åldersgränser

Kontrollera filmens åldersgräns innan du köper biljetter

Åldersgränserna är filmspecifika och anges alltid på varje films infosida. Om du är ung eller ska gå på bio med ett barn, kontrollera i förväg att du eller din minderåriga kompis är tillräckligt gammal för att se filmen. K18-filmer är endast tillgängliga för personer som fyllt 18 år. På K16-, K12- eller K7-filmer är åldersgränserna flexibla med upp till tre år om den unga kunden är i sällskap av en vuxen person.

Åldersgränserna fastställs i lagen om bildprogram

Åldersgränserna för filmer och tv-program varnar för innehåll som är skadligt för barnens utveckling. De är inte rekommendationer och anger inte för vilken åldersgrupp filmen är avsedd. Åldersgränserna bygger på lagen om bildprogram, vars avsikt är att skydda barn.

Innehållssymbolen anger på grund av hurdant skadligt innehåll åldersgränsen har fastställts. Åldersgränserna är bindande. Det är med andra ord förbjudet att visa, hyra ut eller sälja bildprogrammet till yngre personer. Biograferna ska säkerställa att besökaren är tillräckligt gammal för att se filmen. Var alltså beredd att vid behov bevisa din ålder med ett fotoförsett identitetsbevis vid biljettkassan när du köper biljetter till en film med åldersgräns. Du kan läsa mer information om åldersbegränsningar från Nationella audiovisuella institutet, KAVI.

Åldersgräns -symbolerna:

Tillåtet för alla åldrar. Tillåtet betyder inte att det är ett barnprogram.

Förbjudet under 7 år. Får ses av en 4-åring med en vuxen.

 Förbjudet under 12 år. Får ses av en 9-åring med en vuxen.

 Förbjudet under 16 år. Får ses av en 13-åring med en vuxen.

 Förbjudet under 18 år. Endast fullvuxna får se filmen.

Menande av symbolerna:

Våldsinslag i filmen med denna symbol

Filmen kan skapa ångest, denna symbol

 Användning av rusmedel i filmen med denna symbol

Sexuellt innehåll i filmen med denna symbol