Beställnings- och leveransvillkor

1. Allmänt

Ärade Kund! Vänligen läs igenom beställnings- och leveransvillkoren innan du godkänner biljettbeställningen. Dessa villkor tillämpas på alla köp mellan BioRex Cinemas Oy och konsumentkunder.

2. Leverantör

BioRex Cinemas Oy

Viipurintie 4

13200 Tavastehus

FO-nummer 1745591-7

3. Registrering

Kunden kan anonymt köpa föreställningsbiljetter utan att skapa koder till BioRex nätbutik. Genom att skapa koder, kan kunden även reservera biljetter i BioRex nätbutik. Skapandet av koder är kostnadsfritt och förpliktar inte kunden till någonting.

4. Biljettreservation

Biljetter kan enbart bokas i BioRex nätbutik, med koderna för webbtjänsten. Våra biljettkassor tar inte emot biljettreservationer. Bokningen är alltid i kraft max fyra (4) dagar från köpet och upphör 24 timmar innan föreställningen börjar. Ifall det är mindre än fyra (4) dagar till bioföreställningen, upphör bokningen senast 24 timmar innan föreställningen börjar. Bokade biljetter ska lösas in i biografens biljettkassa eller via nätbutiken senast 24 timmar innan föreställningen börjar. Det är inte möjligt att reservera biljetter inom 24 timmar före en föreställning.

4.1 Avbokning en reservation

En giltig reservation kan avbokas via en avbokningslänk som skickats med e-posten. Bokningar upphör alltid automatiskt senast 24 timmar innan föreställningen börjar.

5. Köp av biljetter

Biljetter till föreställningarna kan köpas via Bio Rex nätbutik, samt i biografernas biljettkassor under deras öppettider. Kunden godkänner Bio Rex beställnings- samt leveransvillkor genom att köpa en biljett.

5.1 Returnering  av köpta biljetter

Ifall Kunden redan hunnit köpa biljetteroch vill returnera eller byta ut dem t.ex. pga. sjukdom eller förändringar i tidtabellen, ska biljetterna returneras till BioRex-biografens (till vilken biljetterna är köpta) biljettkassa senast 20 minuter innan den valda föreställningen börjar. Oreturnerade biljetter ersätts inte i efterskott.

5.2 Byte av köpta biljetter

Ifall kunden vill byta biljetterna till en annan dag eller föreställningstid, ska de ursprungliga biljetterna returneras till BioRex-biografens (till vilken biljetterna är köpta) biljettkassa senast 20 minuter innan den valda föreställningen börjar. Oreturnerade biljetter ersätts inte i efterskott.

6. Betalningssätt

Utöver kontanter kan biobiljetter betalas med de allmännaste bank- och kreditkorten samt med nätbankskoder (nätbutiken): Nordea, Danske Bank, Sparbanken, Aktia, Oma Säästöpankki, POP Banken, Handelsbanken, S-Banken, Ålandsbanken, Siirto samt MobilePay (nätbutiken). Även kultursedlar kan användas vid personliga köp av biobiljetter samt seriebiljetter (biljettkassa).

7. Inspelning av film i biosalongen

Inspelning av en film för eget eller kommersiellt bruk är förbjuden i biosalongen. Brott mot detta kan leda till avlägsnande ur salongen. Inspelning av film i biosalongen är ett brott mot upphovsrätten.

8. Störande beteende i biosalongen

Kunden får inte uppföra sig störande eller hotfullt mot andra i biosalongen. Som störande eller hotfullt beteende räknas t.ex. fortsatt användning av telefon, kastande av popcorn, sparkande på bänkar eller t.ex. skrikande eller annat motsvarande beteende under filmuppvisningen. Personalen på biografen har rätt att avlägsna störande kunder från biosalongen, utan förpliktelse att betala priset på biobiljetten tillbaka.

9. Felsituationer i köptransaktionen

Felsituationer orsakas i regel av serviceavbrott eller störningar i nätförbindelserna, som orsakats av betalningsrörelsepartners systemfel. I felsituationer, som gäller nätbutiken, kan Kunden vara i kontakt med BioRex kundtjänst: asiakaspalvelu@biorex.fi. Biljettkassornas felsituationer försöker man reda ut i den ifrågavarande biografen, samt vid behov via kundtjänsten.

10. Giltighet

Dessa beställnings- och leveransvillkor är i kraft tills vidare.