Skolbio

Vad är Skolbio?

Den ledande tanken för Skolbio är tydlig och enkel: att så många elever som möjligt ska ha chansen att se en film under skoldagen på en riktig biograf och att efteråt få behandla det de sett.

Det är fascinerande att se en film på biograf, och i en lyckad tittarupplevelse ingår tittarens vilja att dela sina känslor och iakttagelser om filmen med andra. Detta gör att filmer sedda på biograf är utmärkta redskap för medie- och filmkunskap.

Varje lärare är en mediepedagog genom att uppmuntra eleverna till diskussion och genom att dela sina egna insikter och känslor om filmen med sina elever.

Utbildnings- och kulturministeriet stöder ekonomiskt Skolbioföreningen och vill på så sätt uppmuntra införande av mediefostran i skolornas grundundervisning.

Pris på Skolbioföreställning

Priset 7,50 €/person (inkl. moms 10 %). Minsta gruppstorleken 25 personer.  Föreställning före kl. 17.00. För filmen faktureras alltid enligt det faktiska antalet deltagare. Gratis inträde för lärare (högs 4 lärare/25 elever).

Priserna gäller tills vidare. Rätten till ändringar förbehålls.

Så här går det till:

  1. Börja med att fundera på för vem du väljer filmen
  2. Kontakt sin närmaste BioRex -biograf
  3. Se, njuta, känsla och lära!

Läs mer: Koulukino.fi