Biljettpriser

Biljettpriser

Filmbiljetter och specialvisningarnas priser. Priserna i kraft tillsvidare. Ta i beaktande, att biljetternas vardagspriser är inte i kraft på helgdagar, som faller på vardagar.

Mondag – Torsdag och Fredag före kl. 17.00 (på vardagar)

 • Vuxen, 2D film 11,50€*
 • Vuxen, 3D film 12,50€*
 • Barn under 10 år,  2D film 9,50€
 • Barn under 10 år,  3D film 11,50€

*Student,  Pensionär,  Beväring/ Civiltjänst får -20%  rabatt från måndag till torsdag  från alla normalprisatta biobiljetter. Pensionärskortet, beväringskortet och civiltjänstkortet visas vid kassan före biljettköpandet.

Fredag after kl. 17.00 – Söngag (på veckoslutet)

 • Vuxen, 2D film 13,50€
 • Vuxen, 3D film 14,50€
 • Barn under 10 år, 2D film 10,50€
 • Barn under 10 år, 3D film 11,50€

Extraprodukter

 • Extra lång film (spelltid 2,5h eller mer) +2,00€
 • 3D engångsglasögon +1,00€

Premium tjänster

 • PLUS plats +2,00€
 • REX sal +2,00€
 • PRIME sal +3,00€

Special priser

 • Senioribio 8,00€ (biljettpris ingår kaffe)
 • Bebisbio 8,00€
 • Familjebio 8,00€
 • Kvalitetfilm 8,00€ (kl. 18.00 den sista onsdagen i varje månad)

Event Cinema

 • Opera- / Balet, 24,00€
 • Konsertfilm från 18.00€ –