Biljettpriser

Biljettpriser

Filmbiljetter och specialvisningarnas priser. Priserna i kraft tillsvidare. Ta i beaktande, att biljetternas vardagspriser är inte i kraft på helgdagar, som faller på vardagar.

Mondag – Torsdag  (På vardagar)

 • Vuxen, 2D film 13,00€*
 • Vuxen, 3D film 14,00€*
 • Barn under 11 år,  2D film 11,00€
 • Barn under 11 år,  3D film 12,00€

*Student,  Pensionär,  Beväring/ Civiltjänst får -20%  rabatt från måndag till torsdag  från alla normalprisatta biobiljetter. Pensionärskortet, beväringskortet och civiltjänstkortet visas vid kassan före biljettköpandet.

Fredag – Söngag (På veckoslutet)

 • Vuxen, 2D film 15,00€
 • Vuxen, 3D film 16,00€
 • Barn under 10 år, 2D film 12,50€
 • Barn under 10 år, 3D film 13,50€

Extraprodukter

 • Extra lång film (spelltid 2,5h eller mer) +1,00€
 • 3D engångsglasögon +1,00€

Premium tjänster

 • PLUS plats + 2,00€
 • PLUS™ sal + 2,00€
 • PRIME™ sal +3,00€
 • REX™ sal + 4,00€

Special priser

 • Senioribio 9,00€ (biljettpris ingår kaffe)
 • Familjebio 9,00€
 • Månadens Diamant 9,00€ (kl. 18:00 den sista onsdagen i varje månad)

Event Cinema

 • Opera- / Balet 24,00€
 • Konsertfilm från 18,00€