Biljettpriser

Biljettpriser

Filmbiljetter och specialvisningarnas priser. Priserna i kraft tillsvidare. Ta i beaktande, att biljetternas vardagspriser är inte i kraft på helgdagar, som faller på vardagar.

Mondag – Torsdag  (På vardagar)

 • Vuxen, 2D film 12.00€*
 • Vuxen, 3D film 13.00€*
 • Barn under 10 år,  2D film 10.00€
 • Barn under 10 år,  3D film 12.00€

*Student,  Pensionär,  Beväring/ Civiltjänst får -20%  rabatt från måndag till torsdag  från alla normalprisatta biobiljetter. Pensionärskortet, beväringskortet och civiltjänstkortet visas vid kassan före biljettköpandet.

Fredag – Söngag (På veckoslutet)

 • Vuxen, 2D film 14.00€
 • Vuxen, 3D film 15.00€
 • Barn under 10 år, 2D film 11.00€
 • Barn under 10 år, 3D film 12.00€

Extraprodukter

 • Extra lång film (spelltid 2,5h eller mer) +2.00€
 • 3D engångsglasögon +1.00€

Premium tjänster

 • PLUS plats +2.00€
 • REX sal +2.00€
 • PRIME sal +3.00€

Special priser

 • Senioribio 8.50€ (biljettpris ingår kaffe)
 • Bebisbio 8.50€
 • Familjebio 8.50€
 • Kvalitetfilm 8.50€ (kl. 18.00 den sista onsdagen i varje månad)

Event Cinema

 • Opera- / Balet, 24.00€
 • Konsertfilm från 18.00€ –