Skolbio

Film är ett erfarenhetsbaserat sätt att lära!

Vi anordnar skolvisningar av alla filmer i vårt program på skoldagar, måndag till fredag mellan kl. 8.00 och 15.00.

Om möjligt anordnar vi även visningar för skolor av filmer som redan har tagits bort från programmet. Du kan fråga om den film du är intresserad av är tillgänglig genom att skicka ett e-postmeddelande till vår försäljningsavdelning.

Pris för skolvisning

Du kan anordna en skolvisning på vilken BioRex-biograf som helst.

Priset för en skolbiljett är 7,50 € (inkl. moms 10%).

Lärare har gratis inträde (max. 2 lärare/klass/grupp). Minsta antal elever är 25, självrisken beräknas utifrån antalet elever.

Priserna gäller tills vidare. Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

Undervisningsmaterial från Koulukino.fi

Skolorna har tillgång till Koulukino.fi:s filmrelaterade undervisningsmaterial. Dessa material är tillgängliga för alla filmer i Koulukino-tjänsten, men filmens tillgänglighet för biografvisning måste bekräftas separat med BioRex-biografen.