Nyheter |

Ikoniska BioRex Glaspalatset i Helsingfors ansluter sig till BioRex Cinemas -kedjan!

Ikoniska BioRex i Glaspalatset i Helsingfors restaureras – daglig biografverksamhet startar 2024

Den unika biografen Bio Rex i Glaspalatset i Helsingfors, återuppstår i sin forna glans när salongen restaureras i ett samarbete mellan Konstsamfundet, Rex Events och BioRex Cinemas. Den nya BioRex Glaspalatset öppnar för publiken vintern 2024, och kommer att bjuda filmvänner på en bred
repertoar av både inhemsk och utländsk kvalitetsfilm. Vid sidan av biografverksamheten kommer salen också att användas för evenemangs- och mötesverksamhet.

Glaspalatsets Bio Rex är en viktig del av Helsingfors och Finlands filmhistoria. När biografen stod färdig år 1936 var det en av landets modernaste och största biografsalonger. Under årens lopp blev salen ett flaggskepp bland biograferna, både för inhemska och utländska premiärfilmer.

Under de senaste åren har salongen endast använts för beställningsföreställningar i samband med festivaler och speciella VIP-premiärer, och som evenemangs- och festlokal. I vinter återgår Bio Rex till att bli en biograf med regelbundna filmföreställningar, när det av Föreningen Konstsamfundet ägda Rex Events, som administrerar utrymmena, och BioRex Cinemas inleder ett samarbete kring BioRex Glaspalatset.

Konstsamfundet kommer under vintern att låta göra justeringar i salen, för att ytterligare förhöja filmupplevelsen. BioRex Glaspalatset kommer också i framtiden att vara den näststörsta biografsalongen i Helsingfors.

”Tekniken i biosalongerna har utvecklats mycket under de senaste decennierna, och därför behövs vissa tekniska förbättringar i salen. Vi kommer att uppgradera både ljud- och bildtekniken i salen, och akustiken förbättras betydligt. Samtidigt förlängs avståndet mellan stolsraderna, vilket gör filmupplevelsen betydligt bekvämare för publiken. Alla förändringar görs i samarbete med Helsingfors Stadsmuseum, i enlighet med en noggrann plan. I alla skeden av arbetet respekterar vi salens historia, stämning och traditioner”, berättar Rex Events vd, Henrik Johansson.
Både filmutbudet och de övriga evenemangen på BioRex Glaspalatset kommer att ingå som en integrerad del av programmet i det kommande Glaspalatskvarteret. Till Glaspalatskvarteret hör utöver Glaspalatset och Glaspalatstorget också Kulturkasernen, som öppnas i den tidigare busstationen i november, efter en grundrenovering. Kulturkasernen är ett kultur- och nöjescenter, med restauranger, en BioRex-biograf med tre salar, en scen och en uteservering.

Som helhet erbjuder Glaspalatskvarteret utmärkta ramar för publikevenemang och -föreställningar, samt för festivaler och olika typer av företagsevenemang. Rex Events kommer, liksom tidigare, också i fortsättningen att ansvara för evenemangsproduktionen i Bio Rex Glaspalatset och på Glaspalatstorget.

”Vi är mycket stolta över den biografhelhet som vi kan erbjuda vänner av kvalitetsfilmer och filmfestivaler i Helsingfors absoluta stadskärna. Glaspalatsets biografsalong har under sin långa historia varit premiärscen för hundratals filmer, och den här traditionen vill vi föra vidare”, konstaterar BioRex Cinemas vd Aku Jaakkola.