Pensionärsrabatt

Gå på bio till lägre pris – pensionär rabatt -20% från alla normalprisatta biobiljetter från måndag till torsdag*!

Vi erbjuder pensionärer och värnpliktiga en bestående prissänkning på biobiljetter. Du får förmånen genom att visa upp ett kort som berättigar till rabatt i biografens biljettkassa. Förmånen gäller inte biljetter till vare sig opera- och balettföreställningar eller EventCinema-biljetter.

Kort som berättigar till pensionärsrabatt:

  • Ett kort för folkpensionstagare som beviljas av Folkpensionsanstalten
  • Ett fotoförsett FPA-kort (med anteckning om pensionen)
  • De arbetspensionskort som beviljas av arbetspensionsbolagen

Kortet som berättigar till rabatt ska visas upp i biljettkassan vid köp av föreställningsbiljetter samt vid inlösen av biljetter som bokats via webbutiken. OBS. Pensionärsrabatt är personlig förmån.