Tietosuoja ja evästeet

Tietosuoja-asetus (GDPR)

Mitä GDPR tarkoittaa?

GDPR on EU:n uusi tietosuoja-asetus ja tulee sanoista ”General Data Protection Regulation”.

Mikä on GDPR? GDPR (EU-asetus 2016/679) on asetus, jonka myötä Euroopan parlamentti, Euroopan Unionin neuvosto ja Euroopan komissio pyrkivät vahvistamaan ja yhdistämään kaikkien EU:n kansalaisten tietosuojaa. Uuden tietosuoja-asetuksen myötä yksilöille annetaan entistä parempi mahdollisuus hallita omia asiakastietoja.

Milloin GDPR astuu voimaan? 

Uusi tietosuojalaki astuu voimaan 25.05.2018.

GDPR:n määritelmä

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on lakisääteinen asetus, jonka ohjeet koskevat EU-kansalaisten henkilötietojen keräämistä. GDPR:n perusajatus on antaa yksilöille enemmän mahdollisuuksia valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksen myötä yksilön oikeuksia omien tietojensa valvomiseen helpotetaan monella tavalla – oikeus tiedon saamiseen hoidetaan yleisimmin tietosuojaselosteella. Oikeus tiedon hallintaan antaa puolestaan yksilölle mahdollisuuden tarkistaa omat tietonsa. Tämä tarkoittaa, että tietoja hallinnoivan osapuolen on annettava yksilölle tämän tiedot pyydettäessä.

Mikä muuttuu GDPR:n astuessa voimaan? 

BioRex:n asiakkaana sinun on mahdollista pyytää henkilökohtaisia asiakastietojasi asiakaspalvelulomakkeemme kautta. Pyytäessäsi koonnin asiakastiedoistasi, toimitamme ne sinulle sähköpostin liitteenä viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnöstäsi. Voit myös halutessasi pyytää meitä poistamaan asiakkuutesi, jolloin kaikki henkilökohtaiset tiedot poistetaan asiakasjärjestelmästämme. Rekisteröityneenä asiakkaana voit myös tarkastella sekä muokata asiakastietojasi kirjautumalla sisään verkkopalveluumme henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillasi. Miten asiakastietoja käsitellään BioRex Cinemasilla?

Asiakkaidemme yksityisyys ja asiakastietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Asiakastietoja käsittelevät kulloinkin vain ne henkilöt, kenen työnkuvan kannalta tämä on tarpeellista. Esimerkkejä asiakkaiden tietojenkäsittelystä ovat asiakkaan varauksen hallinnointi, asiakkaan salasanan päivittäminen pyydettäessä, virheellisen veloituksen yhteydessä rahojen palauttaminen asiakkaan tilille jne.  Asiakastietoja käsitellään vain BioRex:n sisällä, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Evästeet

Mikä on eväste?

Eväste eli cookie on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.  Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi tai esimerkiksi mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle.

Sivuillamme käyttämiemme evästeiden tarkoitus on parantaa sivun käyttökokemusta, nopeuttaa sivun toimintaa sekä mahdollistaa esimerkiksi ostosten tekeminen.  Voit koska tahansa poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista. Evästeiden käytöstä poisto johtaa yleensä kuitenkin sivuston tiettyjen toimintojen ja ominaisuuksien poistamiseen käytöstä. Siksi on suositeltavaa, että et poista evästeitä käytöstä.

Lisätietoa evästeistä voit lukea Viestintäviraston sivuilta: Viestintävirasto/Evästeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH KAKOR (cookies)

Vad innebär GDPR?

 

GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning, en förkortning av General Data Protection Regulation.

 

Vad är GDPR?

 

GDPR (EU-förordning 2016/679) är en förordning med vilken Europaparlamentet, Europeiska Unionens råd och Europeiska kommissionen strävar efter att förstärka och harmonisera dataskyddet för alla EU-medborgare. Med den nya dataskyddsförordningen har individerna allt bättre möjligheter att hantera sina kunduppgifter.

 

När träder GDPR i kraft?

 

Den nya dataskyddslagen trädde i kraft den 25 maj 2018.

 

Definition av GDPR

 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är en lagstadgad förordning avseende insamling av personuppgifter om EU-medborgare. Grundtanken bakom GDPR är att ge individerna allt flera möjligheter att kontrollera behandlingen av sina personuppgifter. Genom förordningen underlättas individernas rättigheter att kontrollera sina uppgifter på många sätt – rätten till information ombesörjs i regel genom en dataskyddsbeskrivning. Rätten att hantera uppgifter ger individerna möjlighet att få insyn i sina uppgifter. Det innebär att den part som hanterar uppgifterna ska på begäran ge individen uppgifterna om hen.

 

Vad ändras när GDPR träder i kraft?

 

Som kund hos BioRex har du möjlighet att begära om att få dina personliga kunduppgifter via vårt kundserviceformulär. Om du begär en sammanfattning av dina kunduppgifter skickar vi dem till dig som en e-postbilaga senast inom 30 dagar från begäran. Om du vill kan du också be oss att radera din kundrelation. Då raderas alla dina personliga uppgifter i vårt kundsystem. Som registrerad kund kan du även granska och redigera dina kunduppgifter genom att logga in i vår e-tjänst med dina personliga användarkoder.

 

Hur behandlas kunduppgifterna hos BioRex?

 

Våra kunders integritet och en säker behandling av kunduppgifter är viktiga för oss. Kunduppgifterna behandlas vid respektive tidpunkt endast av de personer som behöver det i sitt arbete. Exempel på behandlingen av kundernas uppgifter är hantering av bokningar, uppdatering av kundens lösenord på begäran, återbetalning av pengar till kundens konto i samband med felaktig debitering m.m.

Kunduppgifterna behandlas endast inom BioRex och de lämnas inte ut till tredje parter.

 

 

Vad är kakor?

 

Kakor eller cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens apparat. Kakor används till exempel när man vill bevara uppgifter om användaren när denna går från en sida till en annan i en internettjänst. Kakor kan lagras permanent på användarens apparat (stored cookies) eller alternativt raderas efter användningen av tjänsten.

 

Med hjälp av kakor kan man samla in information om bland annat användarens IP-adress, klockslag, sidor som användaren besökt, typ av webbläsare eller till exempel från vilken adress användaren kom till webbplatsen i fråga.

 

Avsikten med de kakor som vi använder på vår webbplats är att förbättra användarupplevelsen, påskynda webbplatsen och till exempel möjliggöra inköp. Du kan när som helst avaktivera kakorna i din webbläsares inställningar. Det leder dock i regel till att också vissa funktioner och egenskaper avaktiveras på webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du accepterar användningen av kakor.

 

 

Du kan läsa mer om kakor på Kommunikationsverkets webbplats: Kommunikationsverket/Om kakor