Nyheter |

Anvisningar till biobesökare under coronaepidemin – vad ska man tänka på?

Våra biografer håller öppet

Våra kunders och anställdas säkerhet är mycket viktig för oss. Därför har vi vidtagit vissa åtgärder för att förbättra säkerheten för både kunder och anställda under undantagstiden.

Eftermiddagsvisningarna är lugnare

En del av våra kunder kanske funderar på om det är tryggt att gå på bio och på eventuella situationer med rusning. Särskilt under visningarna på vardagarna är trängseln i salongerna som minst. Man kan undvika att köa genom att köpa biljetter i förväg från vår biljettkassa or nätbutik.

Med fokus på säkerhet och hygien

Vi satsar ännu mer än tidigare på hygienen i våra biografer, och därför har vi ökat antalet handspritflaskor i entréerna till biograferna. Handsprit finns dessutom även vid kassorna, vid dörrarna till salongerna och på toaletterna. Våra anställda använder engångshandskar och andningsskydd för engångsbruk när de tillreder och förpackar livsmedel. Vid alla våra kassor har vi även installerat plexiglas, för att garantera såväl våra anställdas som kunders säkerhet och minimera mängden droppkontakter. Alla anställdas använder munskydd.

Biobesök vid sjukdom

Om man känner sig sjuk eller förkyld bör man hoppa över biobesöket och stanna hemma för att vila. Vid sjukdomsfall kan man returnera biljetten genom att ringa biljettkassan senast 30 minuter innan visningen börjar.

Att köpa biljett under coronaepidemin

Vi rekommenderar alla våra kunder att köpa biljetterna i förväg i vår nätbutik. Om man inte kan skaffa biljetter i förväg kan man vid behov även köpa dem från biografernas biljettkassor. Våra biljettkassor tar dock tills vidare inte emot kontanter, vilket man bör tänka på exempelvis om minderåriga barn vill gå på bio tillsammans.

Returnering av biljetter under coronaepidemin

Köpta biljetter ska returneras eller bytas vid biografens biljettkassa senast 30 minuter innan visningen börjar. Under coronatiden kan man undantagsvis även returnera biljetter genom att ringa den berörda biografens biljettkassa och be personalen göra en retur i försäljningssystemet på grund av sjukdomsfall. Vi behandlar inte returneringar av biljetter per e-post via vår kundtjänst. Man kan läsa igenom våra beställnings- och leveransvillkor på vår webbplats innan man köper biljett eller i samband med köpet (innan man godkänner villkoren).

Vi tar inte emot kontanter

Av säkerhetsskäl tar vi tills vidare inte emot kontanter vid betalning i våra biografer. Biobiljetterna kan betalas med mobilbetalning, kontaktlös betalning, bank-/kreditkort och kultursedlar. Vi rekommenderar alla våra kunder att i första hand köpa biljetterna i förväg i vår nätbutik.

Användning av munskydd på biografen

Vi rekommenderar att alla kunder använder munskydd i enlighet med THL:s rekommendationer för epidemins olika faser (grundnivån, upptrappningsfasen, spridningsfasen). Enskilt förpackade munskydd säljs av biografernas biljettkassor för 1,50 €/st.

Munskydd och kontroll av ålder/identitet

Vi ber våra unga kunder att observera att vi till filmer med åldersgränsen 16 och 18 år ofta är tvungna att kontrollera kundernas ålder och identitet. Om du använder munskydd och kommer för att se en film med åldersgräns kan vi alltså be dig att ta av dig munskyddet medan vi kontrollerar din identitet.

Popcornaskarna har nu försetts med lock

Vi fäster mer uppmärksamhet vid hygienen och därför förser vi tills vidare popcornaskarna med lock som är enkla att öppna. Vi rekommenderar våra kunder att öppna locket till sina popcornaskar först i biosalongen, när de har hittat sin sittplats. Det här minimerar effektivt risken för droppkontakt. Av hygienskäl har vi tagit i bruk enskilt förpackade sugrör för dryckesmuggar.