Nyheter |

BioRex-biograferna håller öppet – kolla aktuella specialåtgärder på respektive ort!

Våra biografer håller öppet för publiken

Biograferna öppnade sina dörrar efter coronastängningen i slutet av juni och har trots varierande publikbegränsningar oavbrutet fortsatt med verksamheten. Från och med slutet av juni har biograferna i Finland besökts av över en miljon kunder. Trots detta har inga smittkedjor rapporterats ha fått sin början i en biograf.

Vi är bundna till att även i fortsättningen hålla våra dörrar öppna. Eftersom serviceutbudet just nu är särskilt begränsat vill vi erbjuda folk ett sätt att tillbringa fritiden och komma loss från vardagen. Tack vare markanta säkerhets- och hygienåtgärder är det tryggt att besöka våra biografer.

 

Regionala aktuella specialåtgärder under coronatiden

På denna sida berättar vi om de regionala begränsningarna under corona-tiden som påverkar verksamheten i våra biografer. Vi har med rött märkt ut på listan de åtgärder och rekommendationer som speciellt bör beaktas.

 

Hyvinge & Borgå (Nyland)

 • Antalet kundplatser har begränsats till 6 pers./filmvisning för tiden 22.2.-30.4.2021
 • Användning av ansiktsmask rekommenderas under hela besöket på biografen
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

 

Tavastehus & Riihimäki (Egentliga Tavastland)

 • Antalet kundplatser har begränsats till 6 pers./filmvisning för tiden 5.3.-30.4.2021
 • Användning av ansiktsmask rekommenderas under hela besöket på biografen
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

 

Vasa, Jakobstad, Seinäjoki (Österbotten)

 • Vasa, Jakobstad har begränsats till 10 pers./filmvisning för tiden 1.4.-30.4.2021
 • Seinäjoki har begränsats till 20 pers./filmvisning för tiden 1.4.-30.4.2021
 • Användning av ansiktsmask rekommenderas under hela besöket på biografen
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

 

Kajana (Norra Finland)

 • Antalet kundplatser har begränsats till 20 pers./filmvisning för tiden 19.12.-25.4.2021
 • Användning av ansiktsmask rekommenderas under hela besöket på biografen
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

 

Torneå & Rovaniemi (Västra norrland och Lappland)

 • Torneå: Antalet kundplatser har begränsats till 6 pers./filmvisning för tiden 22.2.-25.4.2021
 • Rovaniemi: Antalet kundplatser har begränsats till 20 pers./filmvisning för tiden 12.4.2021-
 • Användning av ansiktsmask rekommenderas under hela besöket på biografen
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

 

Övriga specialåtgärder

 • Vi tar inte emot kontanter
 • Vi rekommenderar användning av ansiktsmask enligt för tillfället gällande rekommendationer av den lokala myndigheten
 • Vi rekommenderar användning av Coronablinkern
 • Vi placerar ett automatiskt säkerhetsavstånd på två (2) sittplatser mellan alla våra kunder
 • Vi följer rekommendationerna om säkerhetsavstånd på alla våra försäljningsplatser samt i entréhallarna. Vid behov styr vi verbalt och med hjälp av avgränsningsstolpar kunderna till att hålla säkerhetsavstånden
 • Vi rekommenderar våra kunder att på förhand köpa föreställningsbiljetterna från vår nätbutik
 • Vi rekommenderar användning av ansiktsmask då närkontakt inte alltid kan undvikas (t.ex. köande på försäljningsplatsen och då man förflyttar sig till salen)

 

FAQ-avsnittet om coronatiden kan man läsa mer omfattande om de åtgärder under epidemitiden som används i BioRex-biograferna.