Nyheter |

BioRex-biograferna håller öppet – kolla aktuella specialåtgärder på respektive ort!

Våra biografer håller öppet för publiken

Biograferna öppnade sina dörrar efter coronastängningen i slutet av juni och har trots varierande publikbegränsningar oavbrutet fortsatt med verksamheten. Från och med slutet av juni har biograferna i Finland besökts av över en miljon kunder. Trots detta har inga smittkedjor rapporterats ha fått sin början i en biograf.

Vi är bundna till att även i fortsättningen hålla våra dörrar öppna. Eftersom serviceutbudet just nu är särskilt begränsat vill vi erbjuda folk ett sätt att tillbringa fritiden och komma loss från vardagen. Tack vare markanta hygienåtgärder är det tryggt att besöka våra biografer.

Regionala aktuella specialåtgärder under coronatiden

På denna sida berättar vi om de regionala begränsningarna under corona-tiden som påverkar verksamheten i våra biografer. Vi har med rött märkt ut på listan de åtgärder och rekommendationer som speciellt bör beaktas.

Helsingfors, Hyvinge, Borgå (Nyland)

 • Antalet kundplatser är inte begränsat
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

Tavastehus & Riihimäki (Egentliga Tavastland)

 • Antalet kundplatser är inte begränsat
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

Vasa, Jakobstad, Seinäjoki (Österbotten)

 • Antalet kundplatser är inte begränsat
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

Kajana (Norra Finland)

 • Antalet kundplatser är inte begränsat
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

Torneå & Rovaniemi (Västra norrland och Lappland)

 • Antalet kundplatser är inte begränsat
 • Övriga specialåtgärder nedan är även i kraft

Övriga specialåtgärder

 • Vi tar inte emot kontanter
 • Vi rekommenderar användning av Coronablinkern
 • Vi rekommenderar våra kunder att på förhand köpa föreställningsbiljetterna från vår nätbutik
 • Vi rekommenderar användning av ansiktsmask då närkontakt inte alltid kan undvikas (t.ex. köande på försäljningsplatsen och då man förflyttar sig till salen)

FAQ-avsnittet om coronatiden kan man läsa mer omfattande om de åtgärder under epidemitiden som används i BioRex-biograferna.