Behåll bollen, flickor!

Behåll bollen, flickor!

Genre: Dokumentär

Coachning av unga har varit på tapeten även i Finland. BEHÅLL BOLLEN, FLICKOR! väcker stora frågor kring coachningsmetoder och de vuxnas ansvar. Filmen påminner oss också om att så länge det handlar om frågor som berör barn, så får vi inte glömma bort att lyssna på barnen.

Levittäjä

Pirkanmaan elokuvakeskus

Direktör

Gudjon Ragnarsson

Visningar och biljetter

No showtimes have been published.