Nyheter |

GLÖM INTE DITT ID när du kommer för att se åldersbegränsade filmer!

Glöm inte ditt ID

Många sträck, fantasi eller action filmer brukar ha åldersgränsen med 16 eller med 18 år. När det gäller filmer med åldersgräns ber vi alltid våra unga kunder att bevisa sin ålder med ett bildförsett identitetsbevis. Unga kunder borde alltså alltid ha med sig t. ex. ett bildförsett identitetskort, körkort eller pass.

Returnering av biljetter

Om man inte kan bevisa sin ålder med ett bildförsett identitetsbevis kan man returnera sin på förhand köpta biljett till biljettkassan på biografen senast 30 minuter innan föreställningen börjar. Om man har köpt biljetten på förhand och kommer till föreställningen utan identitetsbevis precis innan filmen börjar, och om vår personal inte kan säkerställa kundens ålder på grund av att identitetsbeviset saknas återbetalar vi inte biljetten.

Åldersgränserna bygger på lagen om bildprogram

Åldersgränserna för filmer och tv-program varnar för innehåll som är skadligt för barns utveckling. De är inte rekommendationer och anger inte för vilken åldersgrupp filmen är avsedd. Åldersgränserna bygger på lagen om bildprogram, vars avsikt är att skydda barn. Biograferna ska övervaka att åldersgränserna följs.

Kommande skräckfilmer med åldersgräns:

  • SCREAM VI – ÄLDERGRÄNS 16
  • SISU – ÄLDERGRÄNS 16
  • EVIL DEAD RISE – ÄLDERGRÄNS 16